Každý kdo se v HTML a CSS orientuje nejspíš ví, jak vytvořit plovoucí design. Ví, že k tomu potřebujeme float a clear, a že výchozí hodnotou pro prvky je flout a clear  je none. Při formátování stránky to znamená, že prvek, který má  například clear:left, musí zvětšit svůj horní okraj (margin-top)...

More