M. M. Spedition s.r.o.

Prezentace společnosti - spolupráce

Ukázka webu

Technologie

V tomto projektu je použita ještě starší specifikace HTML4 + CSS2, doplněná jquery knihovnou. Serverový jazyk je zde použit PHP5. Při projektu jsem nevyužil žádný PHP framework.

Cíl projektu

Cíl byl od počátku jasný, vytvoření jednoduché prezentace společnosti, zároveň však vytvoření oddělené části webu, která slouží jako databáze zákazníků a obchodů. Tento projekt byl vytvořen za základě spolupráce teamu vyhodnyweb.cz.

Design

Vzhled stránky byl odpočátku vytvářen profesionálním designerem. Mojí prací bylo jen doladění detailů v administraci webu a vytvoření přihlašovacího formuláře.